Sektor kreatywny a podmioty kultury.

Identyfikacja wizualna projektu poruszającego temat szans i możliwości wspólnego działania podmiotów kultury z branżą kreatywną.

klient: Mazowiecki Instytut Kultury projekt graficzny i kierownictwo artystyczne: Bogna Brewczyk widoki.studio animacja: Marta Kulińska

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s